www.geldenaaksebaan.be

logo

 

Het Probleem

Al jaren wordt er gesproken over de heraanleg van de Geldenaaksebaan. Zowel de verouderde infrastructuur, het verbeteren van de mobiliteit, als esthetische overwegingen nopen tot een heraanleg. De waterwerken die door Aquafin worden uitgevoerd in de loop van 2008-2009, zijn de directe aanleiding waarom het stadsbestuur heeft besloten om in 2009 de heraanleg daadwerkelijk te starten.

Als bewoners van de Geldenaaksebaan vinden we dat bij het maken van een toekomstvisie voor onze straat met een aantal zaken rekening moet worden gehouden.

 

Teveel verkeer
image 2

Ten eerste stellen we ons vragen bij de hoeveelheid autoverkeer die door de Geldenaaksebaan wordt geloodst. Ook al is onze straat niet voorzien als invalsweg, in de praktijk wordt ze wel zo gebruikt door mensen uit Boutersem, Blanden en Haasrode, maar eveneens als makkelijk alternatief voor de Tiensesteenweg en voor diegenen die vanaf de afrit/oprit Haasrode op de E40 Leuven willen in- en uit rijden. Terwijl invalswegen als de Tiensesteenweg, de Naamsesteenweg, de Brusselsesteenweg, enz. breed en recht zijn, is dit in de Geldenaaksebaan niet in het geval, waardoor ze een dergelijke verkeersstroom van wagens niet aankan. We willen dat het stadsbestuur met haar plannen voor de heraanleg van de Geldenaaksebaan rekening houdt met de specifieke kenmerken en de beperkte draagkracht van onze straat.

 

 

Noden van alle weggebruikers

nodenTen tweede willen we dat er bij de heraanleg van de Geldenaaksebaan rekening wordt gehouden met de noden van alle weggebruikers. Naast de vele auto’s en bussen die door de Geldenaaksebaan rijden, moeten ook fietsers en voetgangers de weg op een veilige en aangename manier kunnen gebruiken. Vandaag is dit te weinig het geval. De bussen en auto’s verdringen de fietsers, aangezien er geen fietspad is en de weg zeer smal is. De fietsers verdringen op hun beurt de voetgangers, doordat ze uit veiligheidsoverwegingen op het voetpad fietsen in plaats van op de rijbaan. Waar de voetpaden nu al erg smal zijn, creëert dit dikwijls onveilige situaties. Bij een nieuwe weginfrastructuur moet dan ook worden nagegaan hoe elke weggebruiker zijn plaats kan vinden in de Geldenaaksebaan.

 

 

   

 

Parkeerproblematiek

image 2Ten derde moet er ook rekening worden gehouden met de parkeerproblematiek waarmee de bewoners van de Geldenaaksebaan al jaar en dag geconfronteerd worden. Vele huizen in de straat beschikken niet over een garage.
Bewust van deze problematiek beloofde het stadsbestuur enkele jaren geleden om de Geldenaaksebaan als pilootproject uit te kiezen voor het ontwikkelen van buurtparkings die exclusief voor de bewoners zouden worden voorbehouden. Deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd. Bij de heraanleg van de Geldenaaksebaan moet in elk geval worden vermeden dat het aantal parkeerplaatsen voor de bewoners zou verminderen.

 

 

   

 

Gezondheid

gezondheidTen vierde is er ook een ecologisch probleem. Door de geringe afstand tussen rijweg en woningen, de ligging in een nauw dal, de aaneengesloten bebouwing, de relatief hoge gebouwen en de hoeveelheid verkeer met filevorming in de spits, zijn er in de straat erg hoge concentraties van fijn stof en is er veel lawaaihinder. De smalheid en de ligging van de weg, dwars op de gebruikelijke windstroom, leidt tot een ‘canyon effect’, waarbij alle rook en stof tussen de huizen blijft hangen. De bewoners 'vergassen' dus letterlijk. En door die gas- en roetwolk jagen we dagelijks honderden kinderen per fiets en te voet. Naast het beperken van de verkeershoeveelheid, moet ook de verkeerscirculatie verbeterd worden. Daarbij moet onderzocht worden hoe vermeden kan worden dat het verkeerslicht ter hoogte van het kruispunt van de Geldenaaksebaan en de Pakenstraat de filevorming in de hand werkt.

 

 

 

   

 

Esthetiek

image 2Tot slot vinden we dat de Geldenaaksebaan in de toekomst ook esthetisch moet verbeterd worden. Het uitzicht van de straat is vandaag, ondanks de inspanningen van sommige bewoners, mistroostig en grauw. Dit geldt zowel voor de voetpaden, de verlichting, de spoorwegtunnel, enz. Een toekomstvisie voor de Geldenaaksebaan moet dan ook oog hebben voor groene, kleurrijke en speelse elementen die de bewoners en gebruikers van de Geldenaaksebaan opnieuw laten genieten van de straat.

 

 

   

 

Feiten

1. Het Ruimtelijk Structuurplan Leuven:

2. De Geldenaaksebaan wordt gebruikt door fietsers naar vijf scholen, waaronder de grootste school van Groot-Leuven. De baan is op bepaalde gedeelten zo smal dat fietsers noodgedwongen de (érg smalle) voetpaden moeten gebruiken. Er is niet eens plaats voor fietspaden, want ook De Lijn gebruikt de Geldenaaksebaan intensief. Met een breedte van 5m70 kunnen bussen elkaar nauwelijks passeren.

3. Alle schoolomgevingen in Vlaanderen dienen volgens een recent besluit verplicht tot Zone 30 ingericht te worden. Op de Geldenaaksebaan zélf liggen drie scholen... dus zowat de héle Geldenaaksebaan wordt Zone 30. Het gemeentebestuur zegde dit reeds toe voor het gedeelte van Parkpoort tot aan de Milseweg, plus een mogelijke uitbreiding van de verkeersdrempel aan het Sint Albertuscollege. De Vlaamse Gemeenschap trekt daar de nodige fondsen voor uit.

4. Momenteel gebeuren er volgens de Stad Leuven géén ongevallen op de Geldenaaksebaan. Dat komt omdat de baan tijdens de spitsuren volledig verstopt zit. Er komen meer dan 750 wagens per uur door. Dat wil zeggen : tot 5 uur files per dag.

5. De Europese Unie verplicht de lidstaten tot naleving van steeds strengere milieunormen. Deze zijn afdwingbaar. De overheden zijn dus verplicht maatregelen te nemen wanneer vervuilingsdrempels overschreden worden.

 

   

 

 

Over ons | Contacteer ons | ©2008 www.geldenaaksebaan.be logosmall