www.geldenaaksebaan.be

logo

 

Ondernomen Acties

Het probleem van de Geldenaaksebaan is niet nieuw. Reeds jaren zijn er allerhande initiatieven en verenigingen die dit probleem aankaarten bij de verschillende instanties en een luisterend oor vragen van hun verkozenen. Op de media pagina kan u bekijken wat de pers hierover schreef.

 

Fietsbrug naast groene spoorwegbrug image 2

Op 12 februari 2010 werd bij het stadsbestuur 
in het kader van ‘Kom op voor je Wijk’ een       
aanvraag ingediend voor een groene brug /
fietsbrug over de Geldenaaksebaan.

In mei weten we of ons voorstel weerhouden werd. 

bekijk hier de pdf voor en na (voorstel 1)
bekijk hier de pdf voor en na (voorstel 2)

Kerstboom op de Geldenaaksebaan

image 2

We kregen de toestemming van het stadbestuur  
voor het plaatsen van een kerstboom op de  
Geldenaaksebaan van dec. 2009 tot begin 2010.
In het kader van de wegwerkzaamheden werd
de boom versierd met rood/witte strikken
en veel witte lichtjes 
bekijk hier de foto's !

 

 

 

BaanRock 2009 image 2

Op zaterdag 15 augustus 2009
vanaf 17.00 uur
op de Geldenaaksebaan
(nr 200, voor het Sint Norbertusschooltje)
bekijk hier de foto's !


Enquete heraanleg Geldenaaksebaan

In september 2008 werd een vragenlijst voorgelegd aan de bewoners van de Geldenaaksebaan met betrekking tot de heraanleg van hun straat na de rioleringswerken. Uit de resultaten van deze representatieve enquete blijkt o.a.bv

- dat een grote meerderheid het geen goed idee vindt dat het stadsbestuur een smal fietspad samen met een smal voetpad op gelijke hoogte wil aanleggen aan weerszijden van de weg, omdat het onveilig is voor zowel fietser als voetganger

- dat een grote meerderheid niet akkoord is met het feit dat het stadsbestuur alle parkeerplaatsen in de Geldenaaksebaan wil verwijderen

De resultaten van deze enquete werden omgezet in een ‘Charter voor een leefbare Geldenaaksebaan’

 

Overhandiging charters aan het stadsbestuur

Op 25 november 2008 werden 185 ondertekende charters officieel overhandigd aan de burgemeester en schepenen met de vraag de Geldenaaksebaan niet langer te gebruiken als invalsweg en ze leefbaar te maken op de volgende manier:

- zone 30 van Parkpoort tot kruispunt Abdijstraat/Milseweg

- minimum het behoud van het huidig aantal parkeerplaatsen

- een breed voetpad aan weerzijden van de weg

- fietsers samen met de auto op de weg + alternatieve fietspaden (bvb zuidelijke fietsroute)

- behoud van het openbaar vervoer

- gebruik van geluidsarme materialen

- verbetering van het uitzicht en de sfeer van de straat


Heraanleg van de Geldenaaksebaan op de gemeenteraad van Stad Leuven 15-12-08 new

Raadslid Marleen Demuynck (Groen!) geeft uitleg over de inhoud van het charter dat door een werkgroep van bewoners aan de Geldenaaksebaan is opgesteld. De bewoners verzoeken de gemeente een aantal aspecten van de plannen te herzien, zodat de straat leefbaarder wordt en het langzame verkeer meer aandacht krijgt. Groen! vindt de voorstellen redelijk en uitvoerbaar en hoort graag de reactie van het college.

de heer Ponsaerts, Luc (Open VLD)
Raadslid Luc Ponsaerts (OPEN VLD) heeft van de werkgroep begrepen dat de meeste eisen uit het charter door het stadsbestuur ondertussen zijn ingewilligd. Spreker vernam vandaag dat ook de laatste eis over de fietsverbinding en het omzeilen van de Geldenaaksebaan waarschijnlijk wordt ingewilligd. Hij bedankt het stadsbestuur dat het goed heeft geluisterd naar het wijkcomité.

de heer Tobback, Louis (burgemeester)
Voorzitter Louis Tobback (sp.a & VlaamsProgressieven) zegt dat altijd goed wordt geluisterd naar wijkcomités. Er kan echter niet eerder dan over twee jaar met de werken worden begonnen, omdat de werkzaamheden van Aquafin erg zijn vertraagd.
Het stadsbestuur heeft tegen het wijkcomité gezegd dat negen van de tien eisen door de stad kunnen worden ingewilligd. Echter de procedure is dat eerst een ontwerp van de heraanleg in de commissie wordt besproken en daarna aan de raad wordt voorgelegd. Dan beslist de raad over de definitieve inwilliging van de eisen. Het stadsbestuur heeft zich bereid verklaard de eisen in te willigen als een meerderheid van de bewoners die steunt en de eisen niet in strijd zijn met het algemene belang. De NMBS is gevraagd een onderzoek in te stellen en daartoe is deze bereid. Er kan nu al worden begonnen zaken in gereedheid te brengen opdat het zuidelijke fietspad tijdens de volgende legislatuur kan worden gerealiseerd.

mevrouw Demuynck, Marleen (Groen!)
Raadslid Marleen Demuynck (Groen!) bedankt de burgemeester voor het bekendmaken van het standpunt van het stadsbestuur.

U kan de volledige gemeenteraad van 15-12-08 beluisteren via deze link:
http://leuven.raadsinformatie.be/?Commissie=381&Vergadering=7513#

 

Wij verheugen ons dat het stadsbestuur wil tegemoetkomen aan de wensen van het charter en volgen dit verder op wat de effectieve uitvoering ervan betreft.

Buurtvergadering

bv

Op woensdag 24 september om 20.00 uur vond er een buurtvergadering plaats in zaal
Patmos (Abdij van Park)
. De resultaten van de enquete zijn er bekend gemaakt.
Op basis van dit onderzoek is een charter en een concreet wegenisplan voorgesteld.
Beiden zullen later worden voorgelegd aan het stadsbestuur.

 

 

 

Enquete

enqueteEind augustus - begin september werd een enquete gehouden bij de bewoners
van de Geldenaaksebaan die in de werkzone wonen.
De vragenlijst handelde over de heraanleg van de Geldenaaksebaan.
Het doel van deze rondvraag is zicht krijgen op de gemeenschappelijke behoeften
van de buurtbewoners. De resultaten van deze enquete zullen bekend gemaakt worden op de
buurtvergadering van 24 september.
Op basis van deze resultaten zal een charter, samen met een wegontwerp, worden voorgesteld. Dit voorstel zal dan later worden voorgelegd aan het stadbestuur.

 

 

 

 

 

BaanRock 2008

BUURTFEEST BEWONERS GELDENAAKSEBAAN
image 2
op zaterdag 9 augustus 2008
vanaf 17.00 uur

in de tuin van de Geldenaaksebaan 85
(via de blauwe poort)
bekijk hier de foto's !

 

 

 

Vroegere initiatieven

Werkgroep Leefbare Geldenaaksebaan (WLG)
www.heverlee.be

Heeft u ook reeds brieven geschreven naar het Stad, contacten gemaakt, werkgroepjes opgestart enz ? Laat het ons weten !
info@geldenaaksebaan.be

 

 

Over ons | Contacteer ons | ©2008 www.geldenaaksebaan.be logosmall